I.S. 171 Senior Classes, 1964

Thanks to Cora (Gavin) Modica for the scans.Class 9-1, 9-2, 1964
Class 9-3, 9-4, 1964
Class 9-5, 9-6, 1964
Class 9-7, 1964
Class 9-SP1, 9-SPE, 1964